Weinblick
SOUVENIR

מעדנים מהאזור


זיכרונות מימי חופשה שחלפו, רגעי אושר שמתעוררים לחיים בבית!

באמצעות שיתוף הפעולה שלנו עם חקלאי משמש ויינן מהאזור אנו מאפשרים לכם לרכוש מגוון מעדנים קולינריים אחרים היישר מאיתנו בבית הכפרי, בנוסף לריבת המשמש הביתית שלנו.

Vitrine.jpeg
Geschenkkorb.jpeg